Online prihláška    Registrácia    Prihlásenie

Kontakt

Poštová a fakturačná adresa:

AS3
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV A SPRÁVCOVSKÝCH SPOLOČNOSTÍ
Ružová dolina 17
821 08 Bratislava

IČO: 42280893
DIČ: 2023884841

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Č. účtu: 2924901318/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0029 2490 1318

Mobil:

+421 903 522 083
+421 915 757 900E-mail:
sekretariat@as3.sk
vzdelavanie@as3.sk

www.as3.sk

Kontaktujte nás s akoukoľvek požiadavkou alebo otázkou. Ďakujeme.

Mapa
14.09.2023 - Maliar - KE - Hotel Yasmin, T...
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....
28.09.2023 - Králik - BA - BA
Podujatie je určené najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov v zmysle zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR č. 291/2005 o vzdelávacom po­riadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Podujatie je vhodné taktiež pre advokátov a ekonómov....